เว็บไซต์ DLIT
ดาวน์โหลดสื่อ (http://gg.gg/vdodlit)
มาตรฐาน DLIT
มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล
สรุป
 
 
วิธี map network drive บน windows 7
 
วิธี map network drive บน windows 10
 

เว็บเพจนี้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการประชุมขยายผล
ห้องเรียนคุณภาพแบบพกพา

วันที่ 12 พฤษภาคม 2560

ณ ห้องประชุมเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนนารีนุกูล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29